Trang chủKEYWORD_1Tin tức

XUấT KHẩU SANG NAM PHI, ĐIệN THOạI VÀ LINH KIệN CHIếM TRÊN 50% TổNG KIM NGạCH
Ngày đăng: 31/12/2015

Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nam Phi trong thời gian này thì điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chính, chiếm 56% tổng kim ngạch, đạt 559,6 triệu USD, tăng 29,81% so với cùng kỳ.

năm 2015 Việt Nam đã thu về từ thị trường Nam Phi 995,5 triệu USD, tăng 33,28% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho biết, 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã thu về từ thị trường Nam Phi 995,5 triệu USD, tăng 33,28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nam Phi trong thời gian này thì điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chính, chiếm 56% tổng kim ngạch, đạt 559,6 triệu USD, tăng 29,81% so với cùng kỳ.

Đứng thứ hai về kim ngạch là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 157,1 triệu USD, tăng 231,12% - đây là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội. Kế đến là mặt hàng giày dép các loại, đạt 100,2 triệu USD, tăng 19,81%...

Nhìn chung, 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang thị trường Nam Phi đều tăng trưởng dường ở hầu khắp các mặt hàng, số mặt hàng này chiếm 66,6%, ngoài mặt hàng có tốc độ tăng trưởng vượt trội còn có một số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng khá như: sản phẩm từ sắt thép tăng 53,31% đạt 8,5 triệu USD; hạt điều tăng 39,39% đạt 10,9 triệu USD và gỗ và sản phẩm đạt 11,8 triệu USD, tăng 26,73%...

Ngược lại, số thị trường có tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 33,3%, trong đó xuất khẩu mặt hàng cà phê giảm mạnh nhất, giảm 50,92%, kế đến là chất dẻo nguyên liệu giảm 46,75%... Một số mặt hàng có tốc độ giảm nhẹ như: gạo giảm 2,37%, hàng dệt may giảm 6,89%.

www.goldenmark.org - năm 2015 Việt Nam đã thu về từ thị trường Nam Phi 995,5 triệu USD, tăng 33,28% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về tình hình xuất khẩu sang thị trường Nam Phi 11 tháng 2015 (ĐVT USD)

Nguồn cục thống kê.Bài viết liên quan