Trang chủKEYWORD_1Tin tức

Xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng
Ngày đăng: 25/08/2014

Nhằm tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan đối với những lô hàng có trên 50 dòng hàng trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Bộ Tài chính đã có công văn số 11802/BTC-TCHQ ngày 22/8/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cách xử lý.

Được khai báo gộp những dòng hàng cùng mã HS

Theo đó, đối với lô có nhiều hơn 50 dòng hàng khi thực hiện khai báo trên Hệ thống VNACCS/VCIS cho phép người khai hải quan lựa chọn khai báo gộp những dòng hàng có cùng mã HS với điều kiện: Các dòng hàng khai gộp mã HS phải có cùng xuất xứ, cùng thuế suất và việc khai gộp mã HS áp dụng cho các loại hình XNK để sản xuất, chế xuất, sản xuất XK, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.

Khi khai báo gộp mã HS trên hệ thống VNACCS/VCIS, việc khai báo chỉ tiêu “trị giá hóa đơn” của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá hóa đơn của các mặt hàng đã gộp; chỉ tiêu “trị giá tính thuế” của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá tính thuế của các mặt hàng đã gộp; chỉ tiêu “số lượng” của dòng hàng gộp mã HS là tổng số lượng các mặt hàng đã gộp; không khai đơn giá tại chỉ tiêu “đơn giá hóa đơn”.

Đối với hàng hóa thuộc loại hình NK để sản xuất, nhập sản xuất XK, người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá theo mẫu quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính (trừ các đối tượng không phải khai tờ khai trị giá theo quy định tại Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính).

Trường hợp hàng hóa NK có các khoản điều chỉnh và người khai hải quan khai báo để hệ thống tự động phân bổ các điều khoản điều chỉnh, tự động tính toán trị giá tính thuế, thì các dòng hàng khai gộp mã HS phải được phân bổ cùng khoản điều chỉnh.

Sử dụng một lệnh chi

Về vướng mắc liên quan đến việc DN phải thực hiện nhiều ủy nhiệm chi/giấy nộp tiền vào ngân sách cho các tờ khai của lô hàng có nhiều hơn 50 dòng hàng, Bộ Tài chính cho phép DN được lựa chọn sử dụng một lệnh chi/ủy nhiệm chi (đối với trường hợp chuyển khoản) hoặc kê khai một Giấy nộp tiền (đối với trường hợp nộp bằng tiền mặt) để nộp tiền cho một hoặc nhiều tờ khai hải quan theo mẫu.

Tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước trực tiếp thu tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế sẽ tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu của Cổng Thông tin điện tử hải quan, cập nhật các thông tin còn lại trên Giấy nộp tiền vào NSNN, thực hiện thu tiền, chuyển tiền cho từng tờ khai mà người nộp thuế đã kê khai.Bài viết liên quan