Trang chủKEYWORD_1Tin tức

Xử lý nghiêm hành vi trái pháp luật dẫn đến khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng: 25/08/2014

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, trong đó nâng cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm những hành vi trái pháp luật dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công viên chức nghiên cứu và áp dụng đúng các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Ðồng thời tăng cường phối hợp với các cư quan, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân và DN nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị. Xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên cấp bách và lâu dài.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được coi là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu và cán bộ, công chức có trách nhiệm liên quan.

Các đơn vị cần tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, lãnh đạo có liên quan đã ban hành quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái pháp luật dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo. Cán bộ được giao làm công tác này mà làm không hết chức trách nhiệm vụ dẫn đến vi phạm về thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết vụ việc sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính tùy tính chất, mức độ sai phạm.

Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, bố trí thời gian hợp lý để trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế để có biện pháp giải quyết có lý, có tình và có tính khả thi, chấm dứt việc khiếu nại.

Tổng cục Hải quan cũng giao cụ thể trách nhiệm các đơn vị trong việc phân loại, xử lý, tổng hợp báo cáo đơn thư khiếu nại, tố cáo trong ngành.Bài viết liên quan