Trang chủKEYWORD_1Tin tức

Sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu
Ngày đăng: 25/08/2014

Sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.


Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc lập, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Cụ thể, bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra ngoài, sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế và văn bản hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn cho hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại cho chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba.​Bài viết liên quan