Trang chủKEYWORD_1Tin tức

Tổ chức Hải quan thế giới công bố hướng dẫn về các hợp đồng đo lường hiệu quả hoạt động
Ngày đăng: 25/08/2014

Nhằm đáp ứng nhu cầu đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như mức độ hài lòng của khách hàng (cộng đồng doanh nghiệp và xã hội), Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) vừa công bố một tài liệu mới có tên gọi “Tại sao và đánh giá như thế nào đối với các hợp đồng đo lường hiệu quả hoạt động” (Hướng dẫn PMC WCO).

Với những thay đổi của hoạt động thương mại quốc tế, sự phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và yêu cầu đổi mới của cơ quan hải quan, việc áp dụng thống nhất và hài hòa các thủ tục quản lý, giám sát hoạt động thương mại trở nên khó khăn. WCO đã tập hợp các công cụ hiện có vào các tài liệu (gói) hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong quá trình thực hiện.


Để hỗ trợ cơ quan hải quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, WCO nhấn mạnh tầm quan trọng của công cụ Nghiên cứu thời gian giải phóng hàng (TRS) cũng như sử dụng hợp đồng đo lường hiệu quả công việc giữa Tổng cục trưởng Hải quan và các nhân viên hải quan làm việc trực tiếp tại cửa khẩu. Công cụ này hỗ trợ cho việc thu thuế, tạo thuận lợi cho thương mại và liêm chính hải quan.

Hướng dẫn PMC WCO đưa ra một phương pháp cải tiến liên quan đến kiểm soát biên giới, sử dụng các dữ liệu được trích ra từ hệ thống thông quan của cơ quan hải quan, đo lường và các hợp đồng đo lường hiệu quả hoạt động giữa Tổng cục trưởng Hải quan và các nhân viên hải quan làm việc trực tiếp tại điểm thông quan.

Tới thời điểm hiện tại, Hải quan nhiều quốc gia đã áp dụng thành công cơ chế đo lường hiệu quả công việc thông qua cam kết giữa lãnh đạo cơ quan hải quan và nhân viên hải quan. Việc cam kết này giúp xác định những thiếu hụt về tất cả các mặt như nhân lực, tài chính, thiết bị… ảnh hưởng tới việc kiểm tra, giám sát hải quan. Khắc phục được những thiếu hụt đó sẽ giúp cơ quan Hải quan đạt được các mục tiêu hoạt động như thu thuế và tạo thuận lợi thương mại.

Hải quan Cameroon là tổ chức đi đầu trong quá trình này với chương trình cải cách hải quan từ năm 2007. Cải cách hải quan của Cameroon bắt đầu bằng việc áp dụng một hệ thống thông quan tự động để quản lý hàng hóa cũng như đánh giá việc thực hiện các tiêu chí cải cách. Đối với nhân viên Hải quan, họ ký kết các bản hợp đồng đo lường và đánh giá kết quả làm việc của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi thực hiện PMC, Hải quan Cameroon đã có những kết quả đáng kể về thu thuế, giảm số vụ khiếu nại về quản lý hải quan cũng như số vụ vi phạm của công chức Hải quan. PMC cũng được áp dụng tại Togo và Liberia.

Với việc ban hành một tài liệu hướng dẫn về đo lường hiệu quả hoạt động, mục đích của WCO là đưa ra những biện pháp đo lường thống nhất, làm rõ môi trường ảnh hưởng đến hoạt động hải quan, và đặc biệt là hướng tới việc áp dụng thống nhất kỹ thuật quản lý này tại các cơ quan hải quan thành viên.​Bài viết liên quan