Trang chủKEYWORD_1Tin tức

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG NỬA ĐẦU THÁNG 8
Ngày đăng: 16/09/2015

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2015 (từ 01/8 đến 15/8) đạt 13,46 tỷ USD, giảm 13,2% so với nửa cuối tháng 7/2015.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/7/2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 200,53 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8/2015 thâm hụt 84 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/6/2015 thâm hụt 3,5 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2015 đạt gần 6,69 tỷ USD, giảm 16,2% so nửa cuối tháng 7/2015. Tính đến hết ngày 15/8/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 98,51 tỷ USD, tăng 8,8% (tương ứng tăng gần 8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 7/2015, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2015 giảm chủ yếu do giảm một số mặt hàng sau: hàng dệt may (giảm 256 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 179 triệu USD); giày dép các loại (giảm 135 triệu USD); dầu thô (giảm 89 triệu USD); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (giảm 86 triệu USD); sắt thép các loại (giảm hơn 57 triệu USD); hàng thủy sản (giảm 54 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ (giảm 49 triệu USD), …

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2015 đến 15/8/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Tình hình xuất khẩu nửa đầu tháng 08 năm 2015 - www.goldenmark.org

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 4,68 tỷ USD, giảm 15,2% so với nửa cuối tháng 7/2015 và chiếm gần 70% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2015 đạt 6,77 tỷ USD, giảm 10% so với nửa cuối tháng 7/2015. Tính đến hết ngày 15/8/2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 102 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8/2015 giảm so với nửa cuối tháng 7/2015 chủ yếu do giảm ở một số mặt hàng sau: xăng dầu các loại (giảm 152 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 138 triệu USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (giảm 138 triệu USD); vải các loại (giảm 102 triệu USD)...

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2015 đến 15/8/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014.

Tình hình xuất khẩu nửa đầu tháng 08 năm 2015 - www.goldenmark.org

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 8/2015 đạt 4,07 tỷ USD, giảm 8,9% so với nửa cuối tháng 7/2015 và chiếm 60% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.

Nguồn Tổng Cục Hải Quan VN 

 Bài viết liên quan