Trang chủKEYWORD_1Tin tức

Một số quy định thuế quan cần biết của UAE
Ngày đăng: 29/10/2015

Theo Bộ Công Thương, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) quy định ràng buộc thuế quan trên tất cả các dòng thuế với WTO, trong đó mức thuế suất ràng buộc tính theo giá trị hàng hóa (ad valorem) áp dụng từ 0 đến 200%.

wwwgoldenmark.org - UAE đã áp dụng biểu thuế nhập khẩu chung của hiệp định GCC (Common External Tariff)

UAE đã áp dụng biểu thuế nhập khẩu chung của hiệp định GCC (Common External Tariff) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, bao gồm 4 mức thuế ad valorem (theo giá trị): 0%; 5% (mức thuế chung); 50% (đồ uống có cồn) và 100% (thuốc lá).

Trong đó, 97% số dòng thuế là thuế tính theo giá trị hàng hóa (ad valorem).

Thuế nhập khẩu được tính trên cơ sở trị giá nhập khẩu CIF. UAE không áp dụng loại thuế nào khác ngoài thuế nhập khẩu.

Theo báo cáo rà soát chính sách thương mại ‘Trade Policy Review: UAE 2012" của Ban Thư ký WTO (WTO Secretariat Report), mức thuế nhập khẩu trung bình của UAE đã giảm xuống còn 4,9% vào năm 2011"

UAE có ràng buộc tất cả các dòng thuế. Thuế suất ràng buộc nhìn chung cao hơn thuế suất áp dụng từ khoảng 0 đến 200%. Khoảng ¾ các dòng thuế ràng buộc ở mức 15%, gấp 3 lần so với mức thuế suất áp dụng chung (là 5%).

UAE cấm nhập khẩu thuộc 30 dòng thuế trong biểu HS, ví dụ như lợn sống, lạc đà, ngà voi, hạt chà là, lá coca, asbestos,... UAE hạn chế nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc 244 dòng thuế ở cấp 8 chữ số trong biểu HS.

Các mặt hàng UAE cấm hoặc hạn chế nhập khẩu chủ yếu vì lý do bảo vệ sức khỏe, môi trường, an toàn, tôn giáo và đạo đức.

Theo nguyên tắc “một cổng đầu vào”, thuế hải quan được thu tại điểm đến đầu tiên khi nhập khẩu vào các nước GCC. Việc phân phối thuế được thông qua hệ thống “Thông quan điện tử” giữa các nước GCC hàng quý.

Thuế được thu tại điểm đến đầu tiên nhưng được phân phối tới quốc gia nới hàng hóa nhập khẩu được sử dụng cuối cùng. GCC có ủy ban đặc biệt để giải quyết những vấn đề có thể xuất hiện từ quá trình tái phân phối thuế quan.

Khiếu nại được gửi trước tiên tới những Cơ quan Hải quan tương ứng của quốc gia đó, sau đó sẽ được chuyển tới các nước GCC khác.

Ràng buộc thuế quan

UAE có ràng buộc thuế quan trên tất cả các dòng thuế với WTO. Thuế suất ràng buộc đều là thuế tính theo giá trị hàng hóa (ad valorem) áp dụng từ 0 đến 200%.

Hầu hết các dòng thuế suất (khoảng 75% các dòng thuế) được ràng buộc ở mức 15%. Thuế suất ràng buộc cao nhất là ở mức 200% được áp dụng cho thịt lợn, đồ uống có cồn, thuốc là, đây cũng là các loại hàng hóa “hạn chế” nhập khẩu hoặc “cấm” nhập khẩu

Ưu đãi thuế quan

UAE là thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), bao gồm Ba-Ranh, Cô-Oét, Oman, Ca-ta, Ả-rập Xê-Út và UAE.

Trong khối GCC, tất cả hàng hóa được sản xuất tại GCC đáp ứng đủ các yêu cầu của Hiệp định chung về thuế quan GCC sẽ được miến thuế (ít nhất 40% giá trị gia tăng trong khối GCC, và nhà sản xuất phải có ít nhất 51% thuộc sở hữu của các nước GCC).

01/01/2013, khối GCC thành lập một liên minh thuế quan với một Biểu thuế đối ngoại chung (Common external tariff - CET). Các nước GCC cố định CET ở mức 5% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ các nước bên ngoài GCC.

Những sản phẩm thiết yếu được áp thuế 0%. Trong trường hợp được phép nhập khẩu, thuế suất đối với rượu và thuốc lá có thể là 50% hoặc 100%.

Tại Phụ lục số 1 (Appendix 01) của Thủ tục Thi hành (Implementing Procedures) của Liên minh thuế quan GCC có liệt kê 417 đề mục được miễn trừ thuế quan.

Các nước GCC cũng có một danh sách những loại hàng hóa đặc biệt, và mỗi nước thành viên được phép quyết định hàng hóa đó bị áp thuế thế nào, hạn chế nhập khẩu hay cấm nhập khẩu.

Hàng hóa được sản xuất tại các khu thương mại tự do trong khối GCC được áp thuế theo biểu thuế quan MFN (Tối huệ quốc). Hàng hóa khi nhập khẩu vào một thành viên GCC thì được phép vận chuyển đến bất kỳ nước thành viên khác và không bị kiểm tra hay trả thuế thêm lần nữa.

UAE cũng là thành viên của Hiệp định Thương mại tự do Liên- Ả Rập (PAFTA) gồm 17 nước Ả-rập, theo đó tất cả các loại thuế quan đối với hàng hóa được sản xuất bởi các thành viên được loại bỏ từ 01/01/2005.

Nhượng bộ thuế quan và miễn trừ thuế

Miễn trừ thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu theo những chế độ nhập khẩu khác nhau (ví dụ hàng hóa quá cảnh, hàng hóa tạm nhập, hàng nhập kho và hàng nhập khẩu vào khu thương mại tự do).

Nhập khẩu bời các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao, hành lý cá nhân và đồ dung gia đình, các tổ chức xã hội từ thiện, lực lượng quân đội và lực lượng an ninh nội địa tiếp tục được miễn trừ thuế nhập khẩu.

Hàng hóa sản xuất tại UAE đã xuất khẩu có thể được tái nhập vào UAE trong vòng 1 năm xuất khẩu. Hàng hóa mà đã được tạm xuất để hoàn thiện hoặc sửa chữa phải chịu thuế hải quan theo mức tương đương với giá trị tăng thêm từ việc hoàn thiện hoặc sửa chữa đó.

Rào cản phi thuế quan

Các tiêu chuẩn kỹ thuật

UAE có khoảng 6000 tiêu chuẩn, hầu hết dựa trên các tiêu chuẩn của hiệp ước GCC. Khi không có tiêu chuẩn của quốc gia hoặc của GCC, ESMA sẽ theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với UAE. Ước tính có khoảng 65 - 70% các tiêu chuẩn được áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Về cơ bản, tiêu chuẩn UAE được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực đang áp dụng. Tiêu chuẩn có thể do ESMA hoặc do một cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ) của UAE xây dựng.

Quy định kỹ thuật

Hiện không cơ quan trung ương chịu trách nhiệm soạn thảo những quy định về kỹ thuật tại UAE. Chúng có thể được phát triển bởi Cục Tiêu chuẩn và Đo lường (ESMA), ban đầu ở dạng một tiêu chuẩn và sau đó sẽ thực hiện bắt buộc, hoặc có thể được trực tiếp đưa ra bởi một Bộ.

UAE chỉ định ESMA là cơ quan phụ trách thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại. Hiện UAE có khoảng 632 quy định về kỹ thuật.

Yêu cầu về nhãn mác và đóng gói

Yêu vầu về nhãn mác tại UAE chủ yếu được áp dụng cho lĩnh vực đồ chơi, thuốc lá và thực phẩm. Tất cả những nhãn mác cảnh báo trên đồ chơi đều phải là tiếng Ả-rập hoặc tiếng Anh và tiếng Ả-rập. Đóng gói thuốc lá yêu cầu cảnh báo đặc biệt về sức khỏe bằng tiếng Ả-rập.

Nhãn mác trên thực phẩm phải bao gồm: Tên sản phẩm và tên thương hiệu bằng tiếng Ả-rập hoặc tiếng Anh và tiếng Ả-rập.

Danh mục thành phần theo thứ tự giảm dần về tỷ lệ, cũng như chất phụ gia; xuất xứ của tất cả chất béo động vật; khối lượng thực (net); thể hiện theo đơn vị mét; và tên nước xuất xứ.

Nhãn mác cho mặt hàng đặc biệt như các loại thực phẩm cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm chức năng phải có thông tin chi tiết về dinh dưỡng.

Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng phải hiển thị trên sản phẩm thực phẩm như là phần tích hợp đầy đủ và bắt buộc của đóng gói bao bì (chẳng hạn in trên nhãn hiệu hoặc in nổi trên lon).

Ngày sản xuất phải được bắt đầu bằng từ “Production” hoặc chữ “P”. Không được phép sử dụng miếng dán hoặc đóng dấu cao su để hiển thị ngày sản xuất hoặc thời hạn sử dụng trên thực phẩm.

Quy tắc xuất xứ

UAE không áp dụng quy tắc không ưu đãi về xuất xứ. Đối với quy tắc xuất xứ ưu đãi, sản phẩm phải được sản xuất toàn bộ tại nước xuất xứ hoặc trải qua công đoạn chuyển đổi cơ bản với ít nhất 40% giá trị gia tăng của địa phương, và được sản xuất tại nhà máy có ít nhất 51% thuộc sở hữu của các quốc gia GCC.

Đối với thành viên của Hiệp định thương mại tự do Liên minh Ả-rập (PAFTA), giá trị gia tăng của hàng hóa không được quá 40% khi trải qua công đoạn chuyển đổi cơ bản, và không quá 20% với lĩnh vực công nghiệp lắp ráp.

CO do đơn vị xuất khẩu chuẩn bị, phải được hợp pháp hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

Nguồn doanhnhansaigon.vn Bài viết liên quan